تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقاله :  30 آذر  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 10 دی ماه 1398

زمان برگزاری : 19 دی ماه 1398