الف- علوم پایه

گیاه شناسی

فيتوشيمی

بيوشيمی

ژنتيک

اثرات بيولوژيک

بيوتکنولوژی

 

ب- کشاورزی و منابع طبیعی

اکولوژی

فيزيولوژی گياهی

اهلی کردن و اصلاح

بيوتکنولوژی

  اكوفيزيولوژي

بهره برداري از منابع طبيعي

بيوتكنولوژي

، فرآوري

زيست شناسي

، فارماكولوژي

ميكروبيولوژي

کشت و زراعت

فراوری اوليه پس از برداشت

مکانيزاسيون

تکنولوژی بذر

مبارزه با آفات

مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی

کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی

تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی

فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

 

 

ج- داروسازی، پزشکی و دامپزشکی

طب سنتی

اثرات فارماکولوژيک

اثرات بالينی

فرمولاسيون و کنترل

کاربرد طب سنتی و گیاهان دارویی و دارو های گیاهی در سبک زندگی سالم

کاربرد گیاهان دارویی و طب سنتی ومکمل در پیشگیری از بیماری ها

استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران

خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران باگیاهان دارویی و طب سنتی و طب مکمل

استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران

کاربرد طب سنتی ومکمل در تکامل سالم ذهن، روان و معنویت

تحقیقات سلامت مبتنی بر قرآن و حدیث

مبانی فلسفی روش های سنتی ومکمل و نگرش آنان به سلامت و بیماری

سایرمحورهای مرتبط باطب سنتی ومکمل

به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی

مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها

کاربرد علوم نانو در کشاورزی

تغذیه دام و طیور

فیزیولوژی دام و طیور

پرورش و تغذیه آبزیان

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی

دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

 

د- صنعت و اقتصاد

بازرگانی گياهان دارويی و فراورده های آنها

توليد فراورده های گياهان دارويی

نوآوری در توليد محصولات راهبردی

نظام کيفی و توليد محصولات با کيفيت

انتقال تکنولوژی و توليد محصولات گياهی

سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی